Csengerújfalu település csapadékvíz-elvezetése

 

Kedvezményezett neve: Csengerújfalu Község Önkormányzata

Projekt címe: Csengerújfalu település csapadékvíz-elvezetése

 Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003

Támogatás összege: 402.716.913 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2023.11.30.

A projekt 100%-ban megvalósult.

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA:

A tervezési területeken nyílt földmedrű vízelvezető csatorna található (kisebb zárt szakaszokkal), ami nem látja el a funkcióját. Több helyen is összetörtek az átereszek, a megfelelő esés sem biztosított, a földmeder profilja tönkrement. Ezért a teljes csatornaszakasz rekonstrukciójára sor kerül, a meglévő csatornaszakaszok TB illetve U mederburkoló elemmel történő leburkolásával, illetve ahol lehetőség van rá zárt csatorna kerül kialakításra, az átereszek, támfalak átépítésére is sor kerül. Megtörténik a tervezett csatorna esésének korrigálása, így megoldható a környező ingatlanok védelme, biztosítva lesz a megfelelő vízelvezetés. A nyugalmi talajvízszintek 0,9-2,1m között találhatóak. Ezen adatok alapján a földmedres szikkasztás nem jó megoldás a településre, ezért TB 30/50/40 üregelt falú mederburkolat kerül beépítésre. Az üregelt falazat tehermentesíti a befogadót, szárazabb időszakban lehetővé téve az esetleges szikkasztást. Zárt szakaszok csak olyan helyen épülnek, ahol a meglévő közművektől, vagy hely hiányában a nylít csatorna nem építhető meg, ilyen szakasz a Kossuth utca 109 hrsz.-nál lévő templom mellett található (116,00 fm hosszban). Ennek közvetlen befogadója a Jókai utcai nyílt meglévő földmeder. A végső befogadója a Recsege dombi csatornán keresztül a Keleti övcsatorna. A CS-5-1 jelű nyílt csatorna és öblözete a Kossuth L. utca 1-9. szám területein a burkolat és a környező terület csapadékvizének gyűjtését és elvezetését oldja meg. Enneg befogadója a CS-5-0 jelű tervezett nyílt csatorna. A CS-5-2 jelű nyílt csatorna és öblözete a Kossuth L. utca 64-70. számú ingatlanok területein keletkező csapadékvizet vezeti el, befogadója a CS-5-0 jelű nyílt csatorna. A CS-5-3 jelű nyílt csatorna és öblözete a Kossuth L. utca 97-99. számú ingatlanok területein keletkező csapadékvizet vezeti el, befogadója a CS-5-0 jelű nyílt csatorna. A CS-6-0 jelű nyílt csatorna és öblözete a Kossuth L. utca 2-42. és 15-59. számú területein a burkolat és a környező terület csapadékvizének gyűjtését és elvezetését oldja meg. Ennek befogadója az Önkormányzat kezelésében lévő 25 hrsz.-on meglévő agyaggödor. Ezzel a csatornával egy 4,58 ha-os területen keletkező csapadékvíz kerül elszikkasztásra az agyaggödörben. Az agyaggödörbe való bevezetésnél egy DN40-es betétpallós tiltós akna került tervezésre. A CS-6-0 jelű csatornából két alcsatorna ágazik le a CS-6-1 és a CS-6-2-0 jelű csatorna, valamint a CS-6-2-0 jelű csatornába köt be a CS-6-2-1 jelű csatorna. A CS-7-0 jelű nyílt csatorna és öblözete a Kossuth L. utca 1-13 számú területein a burkolat és a környező terület csapadékvizének gyűjtését és elvezetését oldja meg. Ennek befogadója a Kossuth utcán meglévő földmeder. A CS-7-0 jelű nyílt csatorna a Kossuth L. utca 1-13. számú ingatlanok területein keletkező csapadékvizet vezeti el.