Csengerújfalu település csapadékvíz elvezetés II. ütem

 

Kedvezményezett neve: Csengerújfalu Község Önkormányzata
Projekt címe: Csengerújfalu település csapadékvíz-elvezetése II. ütem
Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041
Támogatás összege: 446.681.944 FT
Támogatás mértéke: 100%
Tervezett befejezési dátum: 2023.12.30

A projekt 100%-ban megvalósult.

 

A PROJEKT SZAKMAI TARTALMA:
Csengerújfalu Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések tárgyú felhívására támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatásban részesített. A project címe a Csengerújfalu település csapadékvíz-elvezetése II. ütem, amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal. A projekt 407,9 millió Ft európai uniós támogatás segítségével valósul meg.

A településen jelenleg egy összehangolt és az egész községben kiépített vízelvezető árokrendszer üzemel, de ennek a rendszernek az állapota jelentősen leromlott az évek során. Ezek az árokok javarészt földmedrűek, illetve kisméretű burkolóelemekkel vannak ellátva, továbbá a magassági vonalvezetésük sem megfelelő, valamint a vízszállító keresztmetszetük csak helyenként éri el az előírt méreteket. Ennek köszönhetően a meglévő csőátereszek átmérője változó, nagy részük eliszapolódott, vagy összetört így nem tudja biztosítani maradéktalanul a vízelvezető funkciót.

A beruházás célja a belvíz károk csökkentése és megelőzése az élet és vagyon védelem érdekében a tavaszi hóolvadásból és a záporokból származó csapadékvizek elvezetése, befogadóba juttatása, a lefolyástalan területek csapadék vizének átemelése, gravitációs csatornába juttatása valamint, vízvisszatartás a csapadékvíz elvezető hálózatok megépítésével. Cél még a környezet rendezett kialakítása kulturált utcakép megteremtése, valamint az ivóvíz ellátást biztosító réteg vizek elszennyeződésének megakadályozása, a környezet rendezett kialakítása és védelme. A fejlesztés célja a lakóingatlanok belvíz veszélyének csökkentése, az utak védelme, a csapadékvíz megfelelő színvonalú elvezetése, a megépült hálózat fokozatos rekonstrukciója. A projekt keretében tervezett intézkedések a település belterületének védelmét szolgáló műszaki beavatkozásokat tartalmaznak, mely beavatkozások tervezés során figyelembe vételre került a vizek helyben tartásának lehetőség szerinti megvalósítása.